Nurkasta nurkkaan yhteenvirkkaus (C2C, JAYG) – ohjeet

Tältä sivulta löytyvät:

  • Yhteenvirkattujen neliöiden aloitus
  • Kulmaneliöiden virkkaus – vaihtoehto 1
  • Kulmaneliöiden virkkaus – vaihtoehto 2
  • Neliöiden järjestys

Ennen kuin aloitat.

Tässä muistilaput nurkasta nurkkaan tyylillä virkattujen neliöiden yhteenvirkkaamisesta eli Join as you go -tekniikasta.

Ensimmäinen neliö on aina työn vasemmassa alanurkassa. Uusia neliöitä virkataan tekeillä olevan työn oikealle puolelle ja yläpuolelle. 

Ohjeet on kuvattu koko ajan työn oikealta puolelta. Virkatessa työtä pitää tietysti kääntää sen mukaan kun on virkkauksen kannalta toimivaa.

Sitten vielä huomio, että tämä tapa yhdistää neliöt toimii vain neliöillä, joissa on parillinen määrä ruutuja. 

Perusohje: neliöiden lisäys oikealle ja ylös

Ohjeessa on sekä oikean laidan että ylälaidan neliöiden lisäykset samassa kuvassa. Tee kuitenkin lisäykset yksi neliö kerrallaan.

Kuva 1. Varmista että ensimmäinen neliö on oikein päin. Aloituskulman pitäisi olla vasemmassa alareunassa niin että ensimmäisen ruudun pylväät ovat pystysuunnassa.
Kuva 2. Oikealle (O) lisättävä neliö aloitetaan aina työn nurjalta puolelta. Ylöspäin (Y) lisättävä taas aloitetaan työn oikealta puolelta.
Kuva 3. O: 6 ketjusilmukkaa
Y: 3 ketjusilmukkaa
Kuva 4. O: tee ensimmäinen ruutu
Y: kiinnitä ketjusilmukat piilosilmukalla alla olevien ruutujen väliin. Huom! Käännä työ aina vasta piilosilmukan virkkaamisen jälkeen. 
Kuva 5. O: kiinnitä uusi ruutu piilosilmukalla edellisen neliön ruutujen väliin. Virkkaa sitten 3 ketjusilmukkaa ja kiinnitä myös ne samoin.
Yläreuna: 3 ketjusilmukkaa

Kuva 6. Oikea reuna: 3 ketjusilmukkaa
Yläreuna: tee ensimmäinen ruutu ja jatka sen jälkeen tavalliseen tapaan.
Kuva 7.
O: jatka ruutujen tekemistä nurkkaan asti. Kiinnitä viimeinen ruutu edellisen neliön ketjusilmukkalenkkiin. 
Y: jatka ruutujen tekemistä kiinnittämällä uudet ruudut piilosilmukalla edelliseen neliöön.
Kuva 8. O: jatka tekemistä tavalliseen tapaan.
Y: Kiinnitä viimeinen ruutu  alla olevien neliöiden väliin. Kuvassa vihreän ruudun nurkan oikealle puolelle ja vaalenpunaisen ruudun kiinnityssilmukan yli.
Kuva 9. Tee neliöt loppuun.

Perusohje: lisäys nurkkaan

Nurkka tehdään samalla tavalla kuin perusohjeen yläpuolelle virkattava neliö.

Kuva 1. Aloitus työn oikealta puolelta.
Kuva 2. 3 ketjusilmukkaa.
Kuva 3. Kiinnitys piilosilmukalla ja 3 ketjusilmukkaa.
Kuva 4.
Ensimmäinen ruutu. 3 ketjusilmukkaa. Kiinnitys piilosilmukalla vasemmanpuoleiseen neliöön. 
Kuva 5.
Tee neliö loppuun.
Kuva 6
Perusohjeella tehtynä saumat näyttävät erilaisilta työn eri puolilla. Pystysuuntainen sauma on nurjanpuolen sauma ja vaakasuuntainen sauma on oikeanpuoleinen sauma.

Vaihtoehtoinen ohje: symmetriset saumat

Nurkasta nurkkaan virkkausta voi tehdä myös niin, että vaakasauma ja pystysauma ovat samannäköiset. Tasasaumaisen lopputuloksen saa, kun korvaa piilosilmukan kiinteällä silmukalla ja jättää yhden sitä seuraavista ketjusilmukoista virkkaamatta. Kiinteän silmukan jälkeen tehdään siis aina vain kaksi ketjusilmukkaa. Muuten ohje on sama.

Perusohje: piilosilmukka + 3 ketjusilmukkaa
Tasasaumainen ohje: kiinteä silmukka + 2 ketjusilmukkaa


Vaihtoehtojen vertailu:
Perussauma (vasen kuva) ja symmetriset saumat (oikea kuva)

Perussauma - Kuva 1 on nurja puoli ja kuva 2 on oikea puoli
Symmetriset saumat - Kuva 1 on nurja puoli ja kuva 2 on oikea puoli

Neliöiden järjestys

Neliöitä lisätään aina joko oikealle tai ylös. Näin saumojen silmukat säilyvät samansuuntaisina ja työn lopputulos symmetrisenä.

Periaatteessa neliöitä voi lisätä kuinka paljon vain ja minkäkokoisina tahansa. Neliöiden tulee kuitenkin koostua parillisesta määrästä ruutuja, jotta tämä tapa liittää ne yhteen toimii.

Siniruutuiset kuvat toimivat silloin kun työ koostuu neliöistä. Saumat pysyvät helpommin tasaisempina, jos lisää ruutuja rivin kerrallaan, eikä vinottain.

Työ voi koostua neliöiden tilalta tai lisäksi erikokoisista suorakulmioista. Tekojärjestys kannattaa silloin miettiä tarkkaan etukäteen,  koska uusia osia voi lisätä vain oikealle ja ylös. Tästä mallina kevään pikkupeiton ohjekuva.